Copied
Betingelser
11.12.2023
Bestemmelser

Ved oprettelse af en gratis bruger til anvendelse af Profiler ApS (herefter kaldet Profiler) hjemmeside/system (herefter kaldet Profiler.dk) accepterer brugeren (herefter kaldet Brugeren) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved afkrydsning i forbindelse med oprettelse af en gratis bruger. Det er Brugerens ansvar at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser. Ændringer fremgår her på siden.

Nyhedsbrev

Ved oprettelse af en gratis bruger accepterer Brugeren at Profiler har ret til, at løbende og ad-hoc, sende et nyhedsbrev til den af Brugeren benyttede e-mail.

Opsigelse

Brugeren kan selv lukke sin bruger på Profiler.dk. En bruger vil være aktiv tom at brugeren lukker denne alternativt, at Profiler lukker brugeren. Profiler forbeholder sig retten til at begrænse og lukke en bruger.

Dataindsamling og tavshedspligt

Se afsnit "Session-cookies" og "Lagrede cookies" i Privatlivspolitikken. I forbindelse med integrationer til tredjepartssystemer gemmes der udelukkende API-identifikatorer, der muliggør berigelse af Brugerens bruger-profil på Profiler.dk. Profiler gemmer ikke nogle af Brugerens data fra tredjepartssystemet.

Misligholdelse

Ved misligholdelse af nærværende forretningsbetingelser kan Profiler øjeblikkeligt lukke en bruger. Profiler har ret til at lukke for Brugerens adgang, såfremt Profiler finder dette nødvændigt.

Ansvarsfraskrivelser

Profiler.dk bruges på eget ansvar og Profiler er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Profiler.dk.

Tvister

Enhver tvist mellem Brugeren og Profiler om nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal afgøres af danske domstole med Københavns Byret som værneting.