Copied

Aage Bech Kristensen
Nuværende adresse ():
Højvangsvej 63, 8260 Viby J
Kønsfordeling
31.03.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
31.03.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
31.03.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
31.03.2023
Beskrivelse
Konkurser
31.03.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bech Kristensen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
31.03.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bech Kristensen (antal: 2)0002
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
31.03.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bech Kristensen (antal: 2)0020
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.