Copied

Sune Lund Jensen
Nuværende adresse ():
Mirabellehegnet 42, 8700 Horsens
Kønsfordeling
30.01.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
30.01.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
30.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S (CVR 25908902) NORMAL 01.12.2020 bestyrelsesmedlem
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
30.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
30.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Sune Lund Jensen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
30.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Sune Lund Jensen (antal: 3)1020
Pct.33 %0 %67 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
30.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Sune Lund Jensen (antal: 3)1002
Pct.33 %0 %0 %67 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Kurator
HistorikStatusStartSlutRolle
INTRADE FINANS ApS (CVR 25691067) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 2020-12-09 2021-04-09 likvidator
INTRADE EJENDOMME ApS (CVR 26376408) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 2021-08-10 2022-01-13 likvidator