Copied
 
 
Rasmus Kørup Jeppesen
Nuværende adresse ():
Stensballe Strandvej 35, 8700 Horsens
Kønsfordeling
18.06.2024
33 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.06.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.06.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
R. J. Holding 2019 ApS (CVR 40534679) NORMAL 08.05.2019
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
HORNSYLD ENTREPRENØRFORRETNING A/S (CVR 10014735) NORMAL 13.03.2020 formand
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
R. J. Holding 2019 ApS (CVR 40534679) NORMAL 08.05.2019 direktør
Ingen historisk.
Aktive relationer
18.06.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.06.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Rasmus Kørup Jeppesen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.06.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Rasmus Kørup Jeppesen (antal: 2)2000
Pct.100 %0 %0 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.06.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Rasmus Kørup Jeppesen (antal: 5)1121
Pct.20 %20 %40 %20 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.