Copied
 
 
Aage Bernhard Andersen
Nuværende adresse ():
Saltvig Hovvej 32, 4952 Stokkemarke
Kønsfordeling
13.06.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
13.06.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
13.06.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
13.06.2024
Beskrivelse
Konkurser
13.06.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bernhard Andersen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
13.06.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bernhard Andersen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
13.06.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bernhard Andersen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.