Copied

Diana Bergmos
Nuværende adresse ():
Teglageren 7, 9240 Nibe
Kønsfordeling
23.03.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
23.03.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
23.03.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
Diana Bergmos Holding ApS (CVR 39449137) NORMAL 01.04.2018
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
Skødecenter Nord ApS (CVR 39497891) NORMAL 18.04.2018 adm. dir
Diana Bergmos Holding ApS (CVR 39449137) NORMAL 01.04.2018 adm. dir
Ingen historisk.
Aktive relationer
23.03.2023
Beskrivelse
Konkurser
23.03.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Diana Bergmos0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
23.03.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Diana Bergmos (antal: 3)2001
Pct.67 %0 %0 %33 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
23.03.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Diana Bergmos (antal: 6)0231
Pct.0 %33 %50 %17 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.