Copied
 

Aage Bang Mikkelsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
18.06.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.06.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.06.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
SUSANNES GULD OG SØLV AF 14/6 1991 ApS (CVR 15194790) OPLØST EFTER KONKURS 22.02.2007 02.02.2011 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
18.06.2021
Beskrivelse
Konkurser
18.06.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bang Mikkelsen0 %0 %0 %100,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.06.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bang Mikkelsen (antal: 1)0100
Pct.0 %100 %0 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.06.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bang Mikkelsen (antal: 1)1000
Pct.100 %0 %0 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.