Copied
 
 
Aage Bergholt
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
26.05.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
26.05.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
26.05.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
SCIENCEFORANGELS ApS (CVR 31267846) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 18.02.2008 22.07.2013
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
SCIENCEFORANGELS ApS (CVR 31267846) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 18.02.2008 15.04.2013 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
26.05.2024
Beskrivelse
Konkurser
26.05.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bergholt0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
26.05.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bergholt (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
26.05.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bergholt (antal: 2)0101
Pct.0 %50 %0 %50 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.