Copied
 

Aage Baunsgaard Godsk
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
12.06.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
12.06.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
12.06.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
BALLING AUTOVÆRKSTED A/S (CVR 28863020) OPLØST EFTER ERKLÆRING 30.06.2005 17.06.2013 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
12.06.2021
Beskrivelse
Konkurser
12.06.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Baunsgaard Godsk0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
12.06.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Baunsgaard Godsk (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
12.06.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Baunsgaard Godsk (antal: 1)1000
Pct.100 %0 %0 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.