Copied
 
 
Aage Aunsberg
Nuværende adresse ():
Østerled 42, 1. tv., 7100 Vejle
Kønsfordeling
18.04.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.04.2024
50 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
ABC VISION ApS (CVR 20684178) TVANGSOPLØST 05.10.1998 05.05.2000 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
18.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Aunsberg50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Aunsberg (antal: 2)0101
Pct.0 %50 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Aunsberg (antal: 2)0110
Pct.0 %50 %50 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.