Copied
 
 
Aage Bertelsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
18.04.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.04.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
ETRADER A/S (CVR 32558992) OPLØST EFTER ERKLÆRING 02.11.2009 23.04.2013
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
PHØNIX TAG NORDJYLLAND A/S (CVR 28654987) NORMAL 26.11.2009 02.07.2010 adm. dir
ETRADER A/S (CVR 32558992) OPLØST EFTER ERKLÆRING 02.11.2009 23.04.2013 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
18.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bertelsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bertelsen (antal: 2)1010
Pct.50 %0 %50 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bertelsen (antal: 3)0201
Pct.0 %67 %0 %33 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.