Copied
 
 
Knud Erik Kristensen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
18.06.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.06.2024
40 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.06.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
SVENSTRUP HOLDING ApS (CVR 10013712) TVANGSOPLØST 30.12.1999 10.01.2002
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
Svenstrup Ædeltræ A/S (CVR 25185862) OPLØST EFTER KONKURS 07.02.2000 18.03.2003 bestyrelse
SVENSTRUP HOLDING ApS (CVR 10013712) TVANGSOPLØST 30.12.1999 10.01.2002 bestyrelse
DANA FLEXWALL ApS (CVR 21018880) OPLØST EFTER ERKLÆRING 23.09.1999 07.02.2000 bestyrelse
DANAPANE A/S (CVR 19724042) OPLØST EFTER KONKURS 07.04.1999 23.09.1999 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
Svenstrup Ædeltræ A/S (CVR 25185862) OPLØST EFTER KONKURS 07.02.2000 18.03.2003 direktion
DANA FLEXWALL ApS (CVR 21018880) OPLØST EFTER ERKLÆRING 23.09.1999 07.02.2000 direktion
DANAPANE A/S (CVR 19724042) OPLØST EFTER KONKURS 07.04.1999 15.05.2000 direktion
DANSK MAGASIN PRODUKTION ApS (CVR 17721003) OPLØST EFTER KONKURS 02.05.1996 01.08.1996 adm. dir
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
18.06.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.06.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Knud Erik Kristensen40,00 % 60,00 % 60,00 % 80,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.06.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Knud Erik Kristensen (antal: 5)0410
Pct.0 %80 %20 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.06.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Knud Erik Kristensen (antal: 9)4401
Pct.44 %44 %0 %11 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.