Copied
 

Aage Beyer
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
25.06.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
25.06.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
25.06.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
25.06.2021
Beskrivelse
Konkurser
25.06.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Beyer0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
25.06.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Beyer (antal: 3)2010
Pct.67 %0 %33 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
25.06.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Beyer (antal: 3)0003
Pct.0 %0 %0 %100 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Revision
HistorikStatusStartSlutRolle
H. LARSEN HOLDING ApS (CVR 25878558) NORMAL 2001-01-01 2005-11-16 revision
JPB HOLDING ApS (CVR 25870344) NORMAL 2001-01-31 2005-11-16 revision
PRAJ ApS (CVR 15178582) OPLØST EFTER ERKLÆRING 1998-09-28 1999-05-07 revision