Copied
 
 
Aage Bent Larsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
27.02.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
27.02.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
27.02.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
27.02.2024
Beskrivelse
Konkurser
27.02.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bent Larsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
27.02.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bent Larsen (antal: 10)2440
Pct.20 %40 %40 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
27.02.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bent Larsen (antal: 10)00010
Pct.0 %0 %0 %100 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Revision
HistorikStatusStartSlutRolle
HANDELS- OG INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 10. SEPTEMBER 1975 (CVR 56029419) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 1975-09-10 1988-12-22 revision
BØRGE THOMSEN EL-ENTREPRENØR ApS (CVR 10559243) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 1987-01-16 1988-10-25 revision
CENTERLINK ApS (CVR 15100877) TVANGSOPLØST 1991-03-01 1993-09-01 revision
EJENDOMSSELSKABET JENS BAGGESENS VEJ 47 A/S (CVR 25313518) NORMAL 1970-02-03 1989-07-27 revision
KAAGAARDS MØBELFABRIK A/S (CVR 34116415) NORMAL 1971-11-19 1988-10-18 revision
INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15. AUGUST 2006 (CVR 78956518) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 1985-09-16 1988-08-30 revision
Merchotel Århus A/S (CVR 89136318) OPLØST EFTER KONKURS 1980-04-08 1990-07-09 revision
DANOR MARKETING ApS (CVR 59648519) OPLØST EFTER KONKURS 1977-02-23 1988-05-30 revision
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET JÆGERGÅRDSGADE 71, 8000 ÅRHUS C (CVR 73486718) OPLØST EFTER KONKURS 1984-01-20 1991-12-11 revision
VJ HUSE, VARDE ApS (CVR 10957095) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 1987-06-01 1989-01-16 revision