Copied
 

Aage Bauer
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
25.06.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
25.06.2021
100 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
25.06.2021
Stifter
HistorikStatusStartStop
H.C. SLIB ApS (CVR 14067477) TVANGSOPLØST 02.05.1990 11.09.1992
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
H.C. SLIB ApS (CVR 14067477) TVANGSOPLØST 02.05.1990 23.07.1992 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
25.06.2021
Beskrivelse
Konkurser
25.06.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bauer100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
25.06.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bauer (antal: 1)0100
Pct.0 %100 %0 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
25.06.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bauer (antal: 2)0101
Pct.0 %50 %0 %50 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.