Copied
 
Jan Becher
Nuværende adresse ():
Kildevænget 4, 3100 Hornbæk
Kønsfordeling
20.09.2020
25 % i netværket er kvinder
Konkurser
20.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
20.09.2020
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Bestyrelse Status Dato Rolle
Debtor A/S (CVR 34079137) NORMAL 09.12.2011 bestyrelse
Historik Status Start Stop Rolle
AKTIESELSKABET NIELSENS VVS TEKNIK-VEDDELEV VVS (CVR 51827112) OPLØST EFTER KONKURS 19.07.1979 02.11.1989 bestyrelse
Direktion
Historik Status Start Stop Rolle
GOAL TENDER S.M.B.A. (CVR 35470123) TVANGSOPLØST 25.07.2013 22.10.2015 direktion
UNIFACTORING A/S (CVR 81811415) OPLØST EFTER FUSION 21.06.1977 31.08.1999 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
20.09.2020
Beskrivelse
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Jan Becher 0 % 0 % 25,00 % 50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
20.09.2020
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Jan Becher (antal: 4) 1 2 1 0
Pct. 25 % 50 % 25 % 0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Jan Becher (antal: 4) 2 2 0 0
Pct. 50 % 50 % 0 % 0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.