Copied
 
Jan Becher
Nuværende adresse ():
Kildevænget 4, 3100 Hornbæk
Kønsfordeling
09.07.2020
20 % i netværket er kvinder
Konkurser
09.07.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
09.07.2020
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Bestyrelse Status Dato Rolle
Debtor A/S (CVR 34079137) NORMAL 09.12.2011 bestyrelse
Historik Status Start Stop Rolle
AKTIESELSKABET NIELSENS VVS TEKNIK-VEDDELEV VVS (CVR 51827112) OPLØST EFTER KONKURS 19.07.1979 02.11.1989 bestyrelse
Direktion
Historik Status Start Stop Rolle
GOAL TENDER S.M.B.A. (CVR 35470123) TVANGSOPLØST 25.07.2013 22.10.2015 direktion
UNIFACTORING A/S (CVR 81811415) OPLØST EFTER FUSION 21.06.1977 31.08.1999 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
09.07.2020
Konkurser
09.07.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Jan Becher 0 % 0 % 25,00 % 50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering.
Relationer
09.07.2020
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Jan Becher (antal: 4) 1 2 1 0
Pct. 25 % 50 % 25 % 0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
09.07.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Jan Becher (antal: 4) 2 2 0 0
Pct. 50 % 50 % 0 % 0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.