Copied

Jan Becher
Nuværende adresse ():
Kildevænget 4, 3100 Hornbæk
Kønsfordeling
06.07.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
06.07.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
06.07.2022
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
Debtor A/S (CVR 34079137) NORMAL 09.12.2011 bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
AKTIESELSKABET NIELSENS VVS TEKNIK-VEDDELEV VVS (CVR 51827112) OPLØST EFTER KONKURS 19.07.1979 02.11.1989 bestyrelse
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
GOAL TENDER S.M.B.A. (CVR 35470123) TVANGSOPLØST 25.07.2013 22.10.2015 direktion
UNIFACTORING A/S (CVR 81811415) OPLØST EFTER FUSION 21.06.1977 31.08.1999 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
06.07.2022
Beskrivelse
Konkurser
06.07.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Jan Becher0 %0 %25,00 % 50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
06.07.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Jan Becher (antal: 4)1210
Pct.25 %50 %25 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
06.07.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Jan Becher (antal: 4)2200
Pct.50 %50 %0 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.