Copied
 
 
Aage Beyer Clausen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
24.04.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
24.04.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
24.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
CHARLY INVEST A/S (CVR 81799415) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 13.01.2005 28.11.2006 bestyrelse
FACEL HOLDING A/S (CVR 19939103) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 03.01.2005 02.01.2007 bestyrelse
FACEL HOLDING A/S (CVR 19939103) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 20.02.1997 01.06.2001 bestyrelse
CHARLY INVEST A/S (CVR 81799415) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 30.09.1996 01.06.2001 bestyrelse
AUTO MATIC TRANSMISSION, BIRKERØD A/S (CVR 81798117) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 30.12.1983 09.12.1991 bestyrelse
AUTO MATIC TRANSMISSION INTERNATIONAL A/S (CVR 87435717) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 17.01.1979 02.05.2001 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
24.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
24.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Beyer Clausen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
24.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Beyer Clausen (antal: 4)0040
Pct.0 %0 %100 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
24.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Beyer Clausen (antal: 6)6000
Pct.100 %0 %0 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.