Copied
 
 
Aage Bech Thøgersen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
15.06.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
15.06.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
15.06.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
RANDERS-ÅRHUS FRAGTBILER ApS (CVR 85245112) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 09.11.1978 06.11.1989 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
RANDERS-ÅRHUS FRAGTBILER ApS (CVR 85245112) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 09.11.1978 06.11.1989 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
15.06.2024
Beskrivelse
Konkurser
15.06.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bech Thøgersen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
15.06.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bech Thøgersen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
15.06.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bech Thøgersen (antal: 2)1100
Pct.50 %50 %0 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.