Copied
 
 
Aage Bech Lynggaard
Nuværende adresse ():
Ådalsvej 9, 7980 Vils
Kønsfordeling
13.04.2024
100 % i netværket er kvinder
Konkurser
13.04.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
13.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
LYNGGAARD. VILS A/S (CVR 10612233) NORMAL 01.01.1987 bestyrelsesmedlem
HistorikStatusStartStopRolle
VILS ENTREPRENØRFORRETNING A/S (CVR 20438576) NORMAL 26.02.1998 30.12.1999 formand
AAGE LYNGGAARD. VILS A/S (CVR 18530570) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 01.05.1995 07.12.2005 bestyrelse
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
Sønderklit Mink ApS (CVR 40347119) NORMAL 14.03.2019 direktør
LYNGGAARD. VILS A/S (CVR 10612233) NORMAL 01.01.1987 direktør
HistorikStatusStartStopRolle
AAGE LYNGGAARD. VILS A/S (CVR 18530570) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 01.05.1995 07.12.2005 direktion
HLN HOLDING ApS (CVR 14807497) NORMAL 01.12.1990 15.12.2000 direktør
Aktive relationer
13.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
13.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bech Lynggaard0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
13.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bech Lynggaard (antal: 5)4010
Pct.80 %0 %20 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
13.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bech Lynggaard (antal: 9)3420
Pct.33 %44 %22 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.