Copied
 
Aage Bent Nielsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
23.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
23.01.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
23.01.2022
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
HØNG-TØLLØSE JERNBANE A/S (CVR 64754718) OPLØST EFTER FUSION 23.09.1901 12.10.1994 personlig_suppleant
Ingen nuværende registrering.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
23.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
23.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bent Nielsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
23.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bent Nielsen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
23.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bent Nielsen (antal: 1)1000
Pct.100 %0 %0 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.