Copied
 
Aage Bering
Nuværende adresse ():
Birkevænget 7, 3400 Hillerød
Kønsfordeling
25.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
25.01.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
25.01.2022
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
BERING BYG ApS (CVR 10700973) NORMAL 22.11.2015 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Reel ejer
EjereStatusDatoAndelStemmer
BERING BYG ApS (CVR 10700973) NORMAL 01.10.2017 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
BERING BYG ApS (CVR 10700973) NORMAL 01.01.1987 direktion
Ingen historisk.
Aktive relationer
25.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
25.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bering0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
25.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bering (antal: 1)1000
Pct.100 %0 %0 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
25.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bering (antal: 2)0110
Pct.0 %50 %50 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.