Copied

Aage Bering
Nuværende adresse ():
Birkevænget 7, 3400 Hillerød
Kønsfordeling
27.01.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
27.01.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
27.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
BERING BYG ApS (CVR 10700973) NORMAL 01.01.1987 direktion
Ingen historisk.
Aktive relationer
27.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
27.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bering0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
27.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bering (antal: 1)1000
Pct.100 %0 %0 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
27.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bering (antal: 2)0110
Pct.0 %50 %50 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.