Copied
 
Aage Benny Beenfeldt
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
23.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
23.01.2022
33 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
23.01.2022
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
HistorikStatusFraTilAndelStemmer
BEENFELDT ApS (CVR 12542933) OPLØST EFTER ERKLÆRING 01.01.2000 10.07.2017 100,00% 100,00 %
Ingen nuværende registrering.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
AS190904 ApS (CVR 13869170) TVANGSOPLØST 26.11.2002 14.09.2004 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
BEENFELDT ApS (CVR 12542933) OPLØST EFTER ERKLÆRING 01.11.1988 10.07.2017 direktion
BRUUN BRUUN HOLDING A/S (CVR 73600219) OPLØST EFTER ERKLÆRING 02.04.1984 16.05.1989 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
23.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
23.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Benny Beenfeldt33,00 % 33,00 % 33,00 % 33,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
23.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Benny Beenfeldt (antal: 3)0120
Pct.0 %33 %67 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
23.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Benny Beenfeldt (antal: 3)1200
Pct.33 %67 %0 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.