Copied
 
 
Jens Bruhn-Petersen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
18.06.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.06.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.06.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
ADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BRUHN-PETERSEN (CVR 16973637) NORMAL 18.05.1993
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
HANDELS- & INDUSTRIAKTIESELSKABET AF 15. FEBRUAR 1980 (CVR 89661110) NORMAL 15.02.1980 30.09.1988 bestyrelsesmedlem
AKTIESELSKABET MATR. NR. 52 NØRRE KVARTER (CVR 87831817) NORMAL 08.09.1978 29.09.1988 bestyrelsesmedlem
FINANSIERINGSAKTIESELSKABET AF 24. SEPTEMBER 1977 (CVR 82527117) NORMAL 24.09.1977 19.09.1988 bestyrelsesmedlem
SERVITAS AKTIESELSKAB (CVR 36558628) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 22.05.1970 27.10.1988 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
ADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BRUHN-PETERSEN (CVR 16973637) NORMAL 18.05.1993 direktør
Ingen historisk.
Aktive relationer
18.06.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.06.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Jens Bruhn-Petersen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.06.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Jens Bruhn-Petersen (antal: 8)4031
Pct.50 %0 %38 %13 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.06.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Jens Bruhn-Petersen (antal: 9)4122
Pct.44 %11 %22 %22 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Kurator
HistorikStatusStartSlutRolle
EJENDOMSANPARTSSELSKABET "NYELANDSHAVE" (CVR 24527018) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 1983-10-20 1998-12-16 likvidator