Copied
 
 
Aage Bent Dahlerup
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
24.05.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
24.05.2024
100 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
24.05.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
F. & D. IMPORT ApS (CVR 13574936) TVANGSOPLØST 10.10.1989 25.02.1992
SALUMERIA DI PARMA ApS (CVR 12501293) TVANGSOPLØST 20.10.1988 27.03.1991
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
F. & D. IMPORT ApS (CVR 13574936) TVANGSOPLØST 10.10.1989 20.07.1990 direktion
PARMA IMPORT ApS (CVR 79178713) TVANGSOPLØST 12.09.1985 10.03.1988 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
24.05.2024
Beskrivelse
Konkurser
24.05.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bent Dahlerup100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
24.05.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bent Dahlerup (antal: 3)0300
Pct.0 %100 %0 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
24.05.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bent Dahlerup (antal: 4)0202
Pct.0 %50 %0 %50 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.