Copied
 
Aage Bent Hjelmsø
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
25.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
25.01.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
25.01.2022
Stifter
HistorikStatusStartStop
COVI GRAVURE HOLDING ApS (CVR 25777387) OPLØST EFTER SPALTNING 01.12.2000 15.02.2007
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
COVI GRAVURE HOLDING ApS (CVR 25777387) OPLØST EFTER SPALTNING 01.12.2000 15.02.2007 bestyrelse
COVI A/S (CVR 36553812) NORMAL 30.12.1975 19.12.2007 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
COVI A/S (CVR 36553812) NORMAL 30.12.1975 01.05.1998 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
25.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
25.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bent Hjelmsø0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
25.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bent Hjelmsø (antal: 2)1010
Pct.50 %0 %50 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
25.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bent Hjelmsø (antal: 4)2101
Pct.50 %25 %0 %25 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.