Copied
Aage Bech
Nuværende adresse ():
Toldbodgade 19, 1. 002., 8930 Randers NØ
Kønsfordeling
29.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
29.01.2022
20 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
29.01.2022
Stifter
StiftereStatusDato
BYENS MALERFIRMA RANDERS A/S (CVR 16600199) NORMAL 29.12.1992
HistorikStatusStartStop
AAGE BECH HOLDING ApS (CVR 21399671) OPLØST EFTER ERKLÆRING 15.12.1998 02.06.2020
Legal ejer
HistorikStatusFraTilAndelStemmer
AAGE BECH HOLDING ApS (CVR 21399671) OPLØST EFTER ERKLÆRING 15.12.1998 02.06.2020 100,00% 100,00 %
Ingen nuværende registrering.
Reel ejer
HistorikStatusFraTilEjerandelStemmeandel
AAGE BECH HOLDING ApS (CVR 21399671) OPLØST EFTER ERKLÆRING 15.12.1998 02.06.2020 100,00% 100,00 %
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
BYENS MALERFORRETNING RANDERS ApS (CVR 33586582) OPLØST EFTER FUSION 11.05.2012 07.02.2014 bestyrelse
2M GROUP ApS (CVR 15019387) TVANGSOPLØST 27.09.1999 13.10.2015 bestyrelse
BYENS MALERFIRMA RANDERS A/S (CVR 16600199) NORMAL 29.12.1992 07.02.2014 bestyrelse
2M GROUP ApS (CVR 15019387) TVANGSOPLØST 01.05.1991 17.06.1996 bestyrelse
RIT NR. 26 A/S (CVR 73276713) OPLØST EFTER KONKURS 24.06.1983 22.01.1993 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
AAGE BECH HOLDING ApS (CVR 21399671) OPLØST EFTER ERKLÆRING 15.12.1998 02.06.2020 direktion
BYENS MALERFIRMA RANDERS A/S (CVR 16600199) NORMAL 29.12.1992 01.12.2003 direktion
RIT NR. 26 A/S (CVR 73276713) OPLØST EFTER KONKURS 24.06.1983 22.01.1993 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
29.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
29.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bech20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
29.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bech (antal: 5)1220
Pct.20 %40 %40 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
29.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bech (antal: 11)5312
Pct.45 %27 %9 %18 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.