Copied
 
 
Henrik Strøbech
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
18.06.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.06.2024
50 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.06.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
LAST DESIGN ApS (CVR 10016177) TVANGSOPLØST 02.01.1986 23.03.2001
STRØBECH DATA ApS (CVR 19941477) OPLØST EFTER ERKLÆRING 02.04.1997 17.02.2017
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
LAST DESIGN ApS (CVR 10016177) TVANGSOPLØST 02.01.1986 30.11.1996 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
STRØBECH DATA ApS (CVR 19941477) OPLØST EFTER ERKLÆRING 02.04.1997 17.02.2017 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
18.06.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.06.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Henrik Strøbech50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.06.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Henrik Strøbech (antal: 2)0110
Pct.0 %50 %50 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.06.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Henrik Strøbech (antal: 4)1102
Pct.25 %25 %0 %50 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.