Copied

Roberto Panada
Nuværende adresse ():
Dyreengen 9, 3320 Skævinge
Kønsfordeling
23.03.2023
25 % i netværket er kvinder
Konkurser
23.03.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
23.03.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
ADVOKATFIRMAET ROBERTO PANADA ApS (CVR 32287816) NORMAL 29.06.2009
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
TØMRERMESTER L.P. LARSEN OG HUSTRUOLGA LARSENS FOND (CVR 16606286) NORMAL 05.09.2022 bestyrelsesmedlem
EJENDOMSAKTIESELSKABET BUDDINGEVEJ 289 (CVR 26311845) NORMAL 21.10.2009 bestyrelsesmedlem
THERKILDSEN ADVOKATER A/S (CVR 28841957) NORMAL 21.10.2009 bestyrelsesmedlem
HistorikStatusStartStopRolle
TØMRERMESTER L.P. LARSEN OG HUSTRUOLGA LARSENS FOND (CVR 16606286) NORMAL 28.04.2020 04.09.2022 suppleant
RRR2016 A/S (CVR 34089876) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 27.02.2012 06.03.2014 bestyrelse
DANSK HØRETEKNIK A/S (CVR 15171898) OPLØST EFTER KONKURS 28.11.2006 09.06.2008 bestyrelse
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
TØMRERMESTER L.P. LARSEN OG HUSTRUOLGA LARSENS FOND (CVR 16606286) NORMAL 05.09.2022 direktør
ADVOKATFIRMAET ROBERTO PANADA ApS (CVR 32287816) NORMAL 29.06.2009 direktør
HistorikStatusStartStopRolle
K.R. DISTRIBUTION ApS (CVR 13120498) OPLØST EFTER ERKLÆRING 01.05.1989 14.11.1994 direktør
NORD SERVICE ApS (CVR 11222285) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 01.09.1987 02.03.1992 direktion
ASX 9535 ApS (CVR 10053048) OPLØST EFTER KONKURS 01.12.1985 17.12.1991 direktion
Aktive relationer
23.03.2023
Beskrivelse
Konkurser
23.03.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Roberto Panada0 %0 %0 %16,67 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
23.03.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Roberto Panada (antal: 12)4233
Pct.33 %17 %25 %25 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
23.03.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Roberto Panada (antal: 18)6534
Pct.33 %28 %17 %22 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Kurator
VirksomhedStatusDatoRolle
PLASTFLEX EJENDOMME ApS (CVR 31475368) UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION 2022-10-20 likvidator
Posnet ApS (CVR 38307134) UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION 2022-09-20 likvidator
HistorikStatusStartSlutRolle
NORD SERVICE ApS (CVR 11222285) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 1987-09-01 1993-01-28 likvidator