Copied

Alexander Dohn Bojsen
Nuværende adresse ():
Else Alfelts Vej 106, 6. th., 2300 København S
Kønsfordeling
30.01.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
30.01.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
30.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
eJura ApS (CVR 39320258) NORMAL 08.02.2018
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
eJura ApS (CVR 39320258) NORMAL 08.02.2018 direktør
Ingen historisk.
Aktive relationer
30.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
30.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Alexander Dohn Bojsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
30.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Alexander Dohn Bojsen (antal: 3)1002
Pct.33 %0 %0 %67 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
30.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Alexander Dohn Bojsen (antal: 7)0151
Pct.0 %14 %71 %14 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.