Copied
Aage Bak-Mikkelsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
29.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
29.01.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
29.01.2022
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
HistorikStatusFraTilAndelStemmer
MILLE MI ApS (CVR 34626804) NORMAL 31.12.2012 18.12.2017 100,00% 100,00 %
Ingen nuværende registrering.
Reel ejer
HistorikStatusFraTilEjerandelStemmeandel
MILLE MI ApS (CVR 34626804) NORMAL 31.12.2012 18.12.2017 100,00% 100,00 %
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
MILLE MI ApS (CVR 34626804) NORMAL 31.12.2012 18.12.2017 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
29.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
29.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bak-Mikkelsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
29.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bak-Mikkelsen (antal: 2)1001
Pct.50 %0 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
29.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bak-Mikkelsen (antal: 3)0120
Pct.0 %33 %67 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.