Copied

Louise Ingeborg Jacobsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
30.01.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
30.01.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
30.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
ADVOQ ApS (CVR 34085005) NORMAL 15.12.2011
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
ADVOQ ApS (CVR 34085005) NORMAL 15.12.2011 direktør
HistorikStatusStartStopRolle
FILM FINANCES SCANDINAVIA ApS (CVR 16585386) OPLØST EFTER ERKLÆRING 01.07.2009 31.12.2010 adm. dir
Aktive relationer
30.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
30.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Louise Ingeborg Jacobsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
30.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Louise Ingeborg Jacobsen (antal: 4)1012
Pct.25 %0 %25 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
30.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Louise Ingeborg Jacobsen (antal: 6)0231
Pct.0 %33 %50 %17 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.