Copied

Martin André Dittmer
Nuværende adresse ():
Lemchesvej 13, 2900 Hellerup
Kønsfordeling
30.01.2023
40 % i netværket er kvinder
Konkurser
30.01.2023
11 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
30.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
MAD INVEST ApS (CVR 36478640) NORMAL 29.12.2014
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 13738580) NORMAL 01.07.2018 bestyrelsesmedlem
GFJURA 883 A/S (CVR 25516907) NORMAL 01.07.2018 bestyrelsesmedlem
Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab (CVR 38052497) NORMAL 01.07.2018 bestyrelsesmedlem
HistorikStatusStartStopRolle
LG 21.02.2022 A/S (CVR 37773263) UNDER KONKURS 28.02.2018 07.02.2022 bestyrelsesmedlem
KMD BPO A/S (CVR 33357257) OPLØST EFTER FUSION 02.12.2010 09.12.2010 formand
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 13738580) NORMAL 01.07.2018 direktør
GFJURA 883 A/S (CVR 25516907) NORMAL 01.07.2018 direktør
Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab (CVR 38052497) NORMAL 01.07.2018 direktør
MAD INVEST ApS (CVR 36478640) NORMAL 29.12.2014 direktør
Ingen historisk.
Aktive relationer
30.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
30.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Martin André Dittmer11,11 % 11,11 % 11,11 % 11,11 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
30.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Martin André Dittmer (antal: 9)4113
Pct.44 %11 %11 %33 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
30.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Martin André Dittmer (antal: 14)5441
Pct.36 %29 %29 %7 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.