Copied

Søren Lysholt Hansen
Nuværende adresse ():
Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg
Kønsfordeling
30.01.2023
30 % i netværket er kvinder
Konkurser
30.01.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
30.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
LYSHOLT FABER ApS (CVR 28703597) NORMAL 10.05.2005
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
Silkeborg IF A/S (CVR 26397731) NORMAL 15.12.2016 bestyrelsesmedlem
SILKEBORG IF INVEST A/S (CVR 70854910) NORMAL 27.04.2016 bestyrelsesmedlem
K/S PAPIRFABRIKKEN (CVR 27223370) NORMAL 27.04.2016 bestyrelsesmedlem
OLUF A/S (CVR 16503878) NORMAL 30.11.2006 bestyrelsesmedlem
HistorikStatusStartStopRolle
CELEBERT ApS (CVR 27428959) NORMAL 10.01.2008 07.10.2021 bestyrelsesmedlem
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
LYSHOLT FABER ApS (CVR 28703597) NORMAL 26.02.2008 direktør
HistorikStatusStartStopRolle
LYSHOLT FABER ApS (CVR 28703597) NORMAL 10.05.2005 14.09.2007 direktør
Aktive relationer
30.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
30.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Søren Lysholt Hansen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
30.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Søren Lysholt Hansen (antal: 9)7002
Pct.78 %0 %0 %22 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
30.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Søren Lysholt Hansen (antal: 14)5252
Pct.36 %14 %36 %14 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Kurator
HistorikStatusStartSlutRolle
LYSHOLT FABER ApS (CVR 28703597) NORMAL 2008-02-26 2008-02-26 likvidator