Copied

Lotte Pinstrup Eskesen
Nuværende adresse ():
Jelshøjvej 47, 8270 Højbjerg
Kønsfordeling
30.01.2023
20 % i netværket er kvinder
Konkurser
30.01.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
30.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 13738580) NORMAL 01.04.2022 bestyrelsesmedlem
GFJURA 883 A/S (CVR 25516907) NORMAL 01.04.2022 bestyrelsesmedlem
Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab (CVR 38052497) NORMAL 01.04.2022 bestyrelsesmedlem
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
30.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
30.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Lotte Pinstrup Eskesen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
30.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Lotte Pinstrup Eskesen (antal: 12)4035
Pct.33 %0 %25 %42 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
30.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Lotte Pinstrup Eskesen (antal: 12)3054
Pct.25 %0 %42 %33 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Kurator
HistorikStatusStartSlutRolle
IDX 9 ApS (CVR 29167192) UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION 2016-10-06 2021-11-16 likvidator
HIRLAP FINANS ApS (CVR 31589525) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 2013-11-04 2014-06-16 likvidator
VIBY VIND KOMPLEMENTAR ApS (CVR 29520046) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 2013-06-06 2013-09-30 likvidator
VIBY VIND ApS (CVR 29519978) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 2013-06-06 2013-09-30 likvidator