Copied
 
Aage Bach Sørensen
Nuværende adresse ():
Lykkensdalsvej 151, 8220 Brabrand
Kønsfordeling
25.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
25.01.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
25.01.2022
Stifter
HistorikStatusStartStop
BRABRAND GEO ApS (CVR 31602475) OPLØST EFTER ERKLÆRING 09.07.2008 06.11.2009
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Køge Vindmøllelaug I/S (CVR 26274869) 01.10.2001
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
BRABRAND GEO ApS (CVR 31602475) OPLØST EFTER ERKLÆRING 09.07.2008 06.11.2009 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
25.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
25.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bach Sørensen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
25.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bach Sørensen (antal: 3)0012
Pct.0 %0 %33 %67 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
25.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bach Sørensen (antal: 4)0121
Pct.0 %25 %50 %25 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.