Copied

Aage Bach Sørensen
Nuværende adresse ():
Lykkensdalsvej 151, 8220 Brabrand
Kønsfordeling
27.01.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
27.01.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
27.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
BRABRAND GEO ApS (CVR 31602475) OPLØST EFTER ERKLÆRING 09.07.2008 06.11.2009
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Køge Vindmøllelaug I/S (CVR 26274869) 01.10.2001
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
BRABRAND GEO ApS (CVR 31602475) OPLØST EFTER ERKLÆRING 09.07.2008 06.11.2009 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
27.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
27.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bach Sørensen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
27.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bach Sørensen (antal: 4)0013
Pct.0 %0 %25 %75 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
27.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bach Sørensen (antal: 5)0131
Pct.0 %20 %60 %20 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.