Copied
 

Ejvind Steen Endrup
Nuværende adresse ():
Vagtelvej 53, 03. tv., 2000 Frederiksberg
Kønsfordeling
22.06.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
22.06.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
22.06.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
MURBYG ApS (CVR 10003318) NORMAL 20.10.1999 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Reel ejer
EjereStatusDatoAndelStemmer
MURBYG ApS (CVR 10003318) NORMAL 20.10.1999 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Køge Vindmøllelaug I/S (CVR 26274869) 01.10.2001
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
MURBYG ApS (CVR 10003318) NORMAL 20.03.2015 direktør
Ingen historisk.
Aktive relationer
22.06.2021
Beskrivelse
Konkurser
22.06.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Ejvind Steen Endrup0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
22.06.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Ejvind Steen Endrup (antal: 2)1001
Pct.50 %0 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
22.06.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Ejvind Steen Endrup (antal: 3)0120
Pct.0 %33 %67 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.