Copied
 
 
Torben Mejnert Larsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
18.06.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.06.2024
60 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.06.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
SEsystems ApS (CVR 38316265) OPLØST EFTER ERKLÆRING 01.01.2017 04.12.2019
SVENSTRUP HOLDING ApS (CVR 10013712) TVANGSOPLØST 30.12.1999 10.01.2002
TM MILJØ ApS (CVR 26838290) TVANGSOPLØST 21.10.2002 24.02.2005
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
Svenstrup Ædeltræ A/S (CVR 25185862) OPLØST EFTER KONKURS 07.02.2000 18.03.2003 bestyrelse
SVENSTRUP HOLDING ApS (CVR 10013712) TVANGSOPLØST 30.12.1999 10.01.2002 formand
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
SEsystems ApS (CVR 38316265) OPLØST EFTER ERKLÆRING 01.01.2017 04.12.2019 direktør
TM MILJØ ApS (CVR 26838290) TVANGSOPLØST 21.10.2002 23.12.2004 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
18.06.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.06.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Torben Mejnert Larsen60,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.06.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Torben Mejnert Larsen (antal: 5)0311
Pct.0 %60 %20 %20 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.06.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Torben Mejnert Larsen (antal: 9)2223
Pct.22 %22 %22 %33 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.