Copied
Aage Bech
Nuværende adresse ():
Skivevej 33, 8620 Kjellerup
Kønsfordeling
29.01.2022
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
29.01.2022
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
29.01.2022
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
EjereStatusDatoAndelStemmer
LIS BØGESVANG & AAGE BECH (CVR 11073778) 01.08.1986 50,00-66,66% 50,00 %
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
LIS BØGESVANG & AAGE BECH (CVR 11073778) 01.08.1986
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
29.01.2022
Beskrivelse
Konkurser
29.01.2022
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bech0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
29.01.2022
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bech (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
29.01.2022
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bech (antal: 2)0020
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.