Copied
 

Kjeld Lauritzen
Nuværende adresse ():
Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup
Kønsfordeling
22.06.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
22.06.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
22.06.2021
Stifter
StiftereStatusDato
KJEGA HOLDING ApS (CVR 32326978) NORMAL 05.12.2013
MEJLBY ApS (CVR 33377487) NORMAL 29.12.2010
Ingen historisk.
Legal ejer
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
KJEGA HOLDING ApS (CVR 32326978) NORMAL 05.12.2013 50,00-66,66% 50,00 %
MEJLBY ApS (CVR 33377487) NORMAL 29.12.2010 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Reel ejer
EjereStatusDatoAndelStemmer
KJEGA HOLDING ApS (CVR 32326978) NORMAL 05.12.2013 50,00-66,66% 50,00 %
MEJLBY ApS (CVR 33377487) NORMAL 29.12.2010 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
KJELD LAURITZEN (CVR 10007992) 15.03.1983
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
MEJLBY ApS (CVR 33377487) NORMAL 29.12.2010 direktion
Ingen historisk.
Aktive relationer
22.06.2021
Beskrivelse
Konkurser
22.06.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Kjeld Lauritzen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
22.06.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Kjeld Lauritzen (antal: 3)2001
Pct.67 %0 %0 %33 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
22.06.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Kjeld Lauritzen (antal: 6)0132
Pct.0 %17 %50 %33 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.