Copied
 
Aage Bent Rasmussen
Nuværende adresse ():
Hvarre Hedevej 5, 9510 Arden
Kønsfordeling
26.10.2020
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
26.10.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
26.10.2020
Stifter
StiftereStatusDato
HVARRE ApS (CVR 25368347) NORMAL 12.05.2000
Ingen historisk.
Legal ejer
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
HVARRE ApS (CVR 25368347) NORMAL 12.05.2000 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Reel ejer
EjereStatusDatoAndelStemmer
HVARRE ApS (CVR 25368347) NORMAL 12.05.2000 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
ENTREPRENØR ÅGE BENT RASMUSSEN (CVR 48880010) 30.05.1972
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
HVARRE ApS (CVR 25368347) NORMAL 12.05.2000 direktion
Ingen historisk.
Aktive relationer
26.10.2020
Beskrivelse
Konkurser
26.10.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bent Rasmussen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
26.10.2020
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bent Rasmussen (antal: 2)1001
Pct.50 %0 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
26.10.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bent Rasmussen (antal: 4)0121
Pct.0 %25 %50 %25 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.