Copied
 
 
Aage Bent Rasmussen
Nuværende adresse ():
Hvarre Hedevej 5, 9510 Arden
Kønsfordeling
23.04.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
23.04.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
23.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
HVARRE ApS (CVR 25368347) NORMAL 12.05.2000
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
ENTREPRENØR ÅGE BENT RASMUSSEN (CVR 48880010) 30.05.1972
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
HVARRE ApS (CVR 25368347) NORMAL 12.05.2000 direktør
Ingen historisk.
Aktive relationer
23.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
23.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bent Rasmussen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
23.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bent Rasmussen (antal: 2)1001
Pct.50 %0 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
23.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bent Rasmussen (antal: 4)0121
Pct.0 %25 %50 %25 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.