Copied
 
 
Kim Fischer
Nuværende adresse ():
Knapmagervej 3, 4600 Køge
Kønsfordeling
22.07.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
22.07.2024
50 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
22.07.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
HistorikStatusStartStop
MALERFIRMAET HEILBERG ApS (CVR 10029414) OPLØST EFTER KONKURS 22.06.2000 02.09.2009
Ingen nuværende registrering.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
MALERFIRMAET HEILBERG ApS (CVR 10029414) OPLØST EFTER KONKURS 22.06.2000 02.09.2009 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
22.07.2024
Beskrivelse
Konkurser
22.07.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Kim Fischer50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
22.07.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Kim Fischer (antal: 2)0101
Pct.0 %50 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
22.07.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Kim Fischer (antal: 4)0121
Pct.0 %25 %50 %25 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.