Copied
 
 
Torben Bryde Mikkelsen
Nuværende adresse ():
Houlbjergvej 16, 8870 Langå
Kønsfordeling
26.05.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
26.05.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
26.05.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
GÅRDEJER TORBEN MIKKELSEN (CVR 10006449) 26.05.1970
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
26.05.2024
Beskrivelse
Konkurser
26.05.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Torben Bryde Mikkelsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
26.05.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Torben Bryde Mikkelsen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
26.05.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Torben Bryde Mikkelsen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.