Copied
 

Torben Mikkelsen
Nuværende adresse ():
Houlbjergvej 16, 8870 Langå
Kønsfordeling
24.09.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
24.09.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
24.09.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
GÅRDEJER TORBEN MIKKELSEN (CVR 10006449) 26.05.1970
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
24.09.2021
Beskrivelse
Konkurser
24.09.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Torben Mikkelsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
24.09.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Torben Mikkelsen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
24.09.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Torben Mikkelsen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.