Copied
 

Bjarne Hvitfeld
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
16.10.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
16.10.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
16.10.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
DATAPHARM A/S (CVR 72323211) NORMAL 01.07.1983 15.06.1999 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
BILSYN HÅNDVÆRKERVEJ, AALBORG ApS (CVR 28717229) OPLØST EFTER ERKLÆRING 30.06.2005 01.12.2009 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
16.10.2021
Beskrivelse
Konkurser
16.10.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Bjarne Hvitfeld0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
16.10.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Bjarne Hvitfeld (antal: 3)1011
Pct.33 %0 %33 %33 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
16.10.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Bjarne Hvitfeld (antal: 3)1110
Pct.33 %33 %33 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.