Copied

Christian Ole Hindsgaul Mathiesen
Nuværende adresse ():
Chrholms Tværvej 15, 2930 Klampenborg
Kønsfordeling
30.01.2023
100 % i netværket er kvinder
Konkurser
30.01.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
30.01.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
BestyrelseStatusDatoRolle
MATHIESEN HOLDING A/S (CVR 89813514) NORMAL 28.05.2002 bestyrelsesmedlem
OLE MATHIESEN A/S (CVR 25130898) NORMAL 28.05.2002 bestyrelsesmedlem
HistorikStatusStartStopRolle
LINDE WERDELIN A/S (CVR 27128726) NORMAL 11.04.2003 07.02.2008 bestyrelsesmedlem
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
Ole Mathiesen Foundation ApS (CVR 37549134) NORMAL 10.02.2016 direktør
OLE MATHIESEN A/S (CVR 25130898) NORMAL 04.07.2002 direktør
CHR. MATHIESEN INVEST ApS (CVR 16154385) NORMAL 28.05.2002 direktør
HistorikStatusStartStopRolle
MATHIESEN HOLDING A/S (CVR 89813514) NORMAL 04.07.2002 09.06.2006 direktør
Aktive relationer
30.01.2023
Beskrivelse
Konkurser
30.01.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Christian Ole Hindsgaul Mathiesen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
30.01.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Christian Ole Hindsgaul Mathiesen (antal: 8)5003
Pct.63 %0 %0 %38 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
30.01.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Christian Ole Hindsgaul Mathiesen (antal: 14)3470
Pct.21 %29 %50 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.