Copied
 

Erling Svendsen
Nuværende adresse ():
Bentsensvej 14, 4330 Hvalsø
Kønsfordeling
17.05.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
17.05.2021
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
17.05.2021
Stifter
StiftereStatusDato
MORTEN SVENDSEN HOLDING ApS (CVR 10016762) NORMAL 04.02.2000
HistorikStatusStartStop
SVENDSEN HJORTE, HVALSØ ApS (CVR 10114934) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 01.01.1986 17.11.1994
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
ERLING SVENDSEN (CVR 53663710) 14.09.1964
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
SVENDSEN HJORTE, HVALSØ ApS (CVR 10114934) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 01.01.1986 20.01.1994 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
17.05.2021
Beskrivelse
Konkurser
17.05.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Erling Svendsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
17.05.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Erling Svendsen (antal: 3)1011
Pct.33 %0 %33 %33 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
17.05.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Erling Svendsen (antal: 5)0113
Pct.0 %20 %20 %60 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Kurator
HistorikStatusStartSlutRolle
SVENDSEN HJORTE, HVALSØ ApS (CVR 10114934) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 1986-01-01 1994-11-17 likvidator