Copied
 
Aage Bisgaard
Nuværende adresse ():
Jeppe Åkjærs Vej 9, 8400 Ebeltoft
Kønsfordeling
29.11.2020
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
29.11.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
29.11.2020
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
29.11.2020
Beskrivelse
Konkurser
29.11.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bisgaard0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
29.11.2020
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bisgaard (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
29.11.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bisgaard (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.