Copied

Aage Bernhard Jensen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
04.02.2023
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
04.02.2023
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
04.02.2023
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Aktive relationer
04.02.2023
Beskrivelse
Konkurser
04.02.2023
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bernhard Jensen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
04.02.2023
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bernhard Jensen (antal: 1)0001
Pct.0 %0 %0 %100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
04.02.2023
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bernhard Jensen (antal: 1)0010
Pct.0 %0 %100 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.