Copied
 

Aage Bernth Hansen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
12.06.2021
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
12.06.2021
50 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
12.06.2021
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
K.P.TRYKKERIET ApS (CVR 89682010) OPLØST EFTER KONKURS 01.11.1981 15.06.1999 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
12.06.2021
Beskrivelse
Konkurser
12.06.2021
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bernth Hansen50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
12.06.2021
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bernth Hansen (antal: 2)0101
Pct.0 %50 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
12.06.2021
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bernth Hansen (antal: 2)0110
Pct.0 %50 %50 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.