Copied
 
 
Aage Bernth Hansen
Nuværende adresse ():
Holstedparken 14, 2660 Brøndby Strand
Kønsfordeling
24.04.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
24.04.2024
33 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
24.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
K.P.TRYKKERIET ApS (CVR 89682010) OPLØST EFTER KONKURS 01.11.1981 15.06.1999 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
24.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
24.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bernth Hansen33,33 % 33,33 % 33,33 % 33,33 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
24.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bernth Hansen (antal: 3)0102
Pct.0 %33 %0 %67 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
24.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bernth Hansen (antal: 3)0120
Pct.0 %33 %67 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.