Copied
 
 
Aage Bach Knudsen
Nuværende adresse ():
Kongshøjvej 23, 9210 Aalborg SØ
Kønsfordeling
28.05.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
28.05.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
28.05.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
StiftereStatusDato
SUN-WORLD ApS (CVR 29427607) NORMAL 01.02.2006
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
A K AUTO V/AAGE BACH KNUDSEN (CVR 13567190) 01.10.1989
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
SUN-WORLD ApS (CVR 29427607) NORMAL 01.02.2006 direktør
Ingen historisk.
Aktive relationer
28.05.2024
Beskrivelse
Konkurser
28.05.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bach Knudsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
28.05.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bach Knudsen (antal: 2)1001
Pct.50 %0 %0 %50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
28.05.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bach Knudsen (antal: 4)0121
Pct.0 %25 %50 %25 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.