Copied
 
 
Ole Lindborg Madsen
Nuværende adresse ():
Tybjerglillevej 32, 4160 Herlufmagle
Kønsfordeling
26.05.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
26.05.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
26.05.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Direktion
DirektionStatusDatoRolle
SIGMA MC ApS (CVR 10007550) NORMAL 21.12.2015 direktør
SIGMA CAR WASH ApS (CVR 26230977) NORMAL 21.12.2015 direktør
DANSK AUTO VASK ApS (CVR 26230993) NORMAL 21.12.2015 direktør
SIGMA SMEDE- OG MASKINEVÆRKSTED ApS (CVR 28126778) NORMAL 21.12.2015 direktør
PERSONALESERVICE ApS (CVR 34704740) NORMAL 21.12.2015 direktør
Ingen historisk.
Aktive relationer
26.05.2024
Beskrivelse
Konkurser
26.05.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Ole Lindborg Madsen0 %0 %0 %0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
26.05.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Ole Lindborg Madsen (antal: 7)6001
Pct.86 %0 %0 %14 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
26.05.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Ole Lindborg Madsen (antal: 12)0570
Pct.0 %42 %58 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.